SAPO reciklirani sapun

  Podijeli na facebooku

Vizualni identitet finalnih proizvoda nastao je na radionici Odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu koju je tijekom cijelog semestra vodila Ljubica Marčetić Marinović, doc.art. zajedno s Maris Cilić , doc.art. uz pomoć suradnice Daše Mamule. Na radionici je sudjelovalo 17 studenata, a radove je završilo njih trinaest.

Ocjenjivački sud u sastavu: Ante Raos (MUOSID);  Mihaela Jović Karešin (Udruga Visoki Jablani);  Ljubica Marčetić Marinović, doc.art., Maris Cilić, doc.art. i Daša Mamula, stručna suradnica (Umjetnička Akademija u Splitu) odabrao je radove koji su svojim idejnim rješenjima i konceptom u najvećoj mjeri zadovoljili objektivne i projektnim ciljevima zadane kriterije.

Prvu nagradu i odluku o realizaciji dijele tri rada:

  • Oblikovanje ambalaže za sapune Josipa Perića, studenta druge godine preddiplomskog studija Dizajna vizualnih komunikacija
  • Ilustracija reciklažnog procesa sapuna Tina Listeša, studenta prve godine diplomskog studija Dizajna vizualnih komunikacija
  • Prijedlog imena za sapune Adriana Rovine, studenta prve godine preddiplomskog studija Dizajna vizualnih komunikacija